ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

O nás

ARKA CZ vznikla v roce 2004 jako občanské sdružení pod názvem Klub střízlivosti ARKA. ARKA je nestátní, neziskovou organizací, zabývající se pomocí osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, také patologickým hráčům a jejich blízkým.
Působnost ARKY je na území České republiky.

Změna názvu:
v roce 2011 - ARKA CZ
v roce 2012 - ARKA CZ, o.s.
v roce 2014 - transformace na zapsaný spolek

Od r. 2005 sídlíme na Hornické poliklinice, Sokolská tř. 2587/81, 702 00 Ostrava.
ARKA se nachází v budově B Hornické polikliniky v centru Ostravy. ARKA má vchod nejen průchodem vestibulu Hornické polikliniky budovy A ze Sokolské třídy, ale i z ulice Slavíčkovy, kde na budově B jsou informační tabule o sídle ARKY v této budově. ARKA sídlí v 1. poschodí této budovy - v přízemí je opět informační tabule. V 1. poschodí jsou viditelně označeny dveře, kterými se vchází do čekárny ARKY. V čekárně je zájemcům a klientům k dispozici lavice a židle, prospekty ke studiu a WC.

Personální zajištění:

Předseda :Bc. Hana Cronová
Zástupce :Ing. Martina Čaputová

Principy sociální služby v ARCE

 1. individuální přístup – respektujeme odlišné potřeby, schopnosti a rozhodnutí;
 2. komplexní přístup – problémy řešíme z hlediska dostupné sociální sítě;
 3. diskrétnost, možnost anonymity;
 4. včasnost, dosažitelnost;
 5. nestrannost - nestraníme žádnému klientovi;
 6. nezávislost – nechceme vyvolat závislost na naší službě;
 7. rovnost – všichni mají stejný přístup k poskytované službě a možnost vyjádřit se k ní;
 8. důstojnost – naplňujeme práva klientů a respektujeme jejich odlišnosti;
 9. bezplatnost – veškeré služby poskytujeme bezplatně;
 10. podpora aktivit klienta – poskytujeme minimální potřebnou podporu při vedení klienta k samostatnosti;
 11. profesionalita – službu poskytujeme v souladu s nejnovějšími odbornými poznatky, právními a etickými normami.