ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Za finanční podpory
SMO a KÚ MSK poskytli finanční podporu na námi registrované sociální služby.