ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Za finanční podpory
KÚ MSK poskytl dotaci na služby :
Adiktologická poradna ARKA, Následná péče ARKA, Terénní programy ARKA