ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Spolupracujeme

s MUDr. Andreou Miklovičovou, s psychiatry - MUDr. Petrem Popovem (Apolinář Praha), s MUDr. Hlavinkou, s MUDr. Dirnem, s MUDr. Marií Foltýnovou (dětský psychiatr), s psychology, s praktickými, dorostovými lékaři, odbornými lékaři, s Renarkonem o.p.s., s Detoxifikačními odd. psychiatrických nemocnic, s Psychiatrickými nemocnicemi- oddělení pro léčbu závislostí - na území České republiky, se Záchytnou stanicí Ostrava, s Rychlou záchrannou službou, s Azylovými domy pro matku a dítě, s Armádou spásy v České republice, s organizací Jekhetane, o.p.s., s organizací Vzájemné soužití, o.p.s., s organizací ROZKOŠ bez RIZIKA, s OSPOD, Krizovým centrem Ostrava, z.s. atd.