ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Svépomocné skupiny a aktivity

Svépomocné skupiny

Podpůrné a svépomocné skupiny - bez předchozího objednání


Pondělí17,00 - 19,00 hod.Podpůrná skupina pro mladistvé uživatele (od 15ti - 18ti let) návykových látek – alkohol, aj. návykové látky (nárazově, nadměrně, experimentátory), nelátkové závislosti - hráčské aktivity, netolismus, atd.;
Úterý17,00 - 19,00 hod.Svépomocná skupina - po ambulantní nebo ústavní odvykací léčbě, a pro osoby abstinující samostatně - v rámci následné péče.
Středa16,00 - 18,00 hod.Svépomocná skupina - pro patologické hráče od 18ti let

Svépomocné aktivity

Během týdne i víkendu - sport, terénní terapie, kulturní akce – kino, divadlo. Průběžně aktualizujeme.