ARKA CZ, z.s.

Pomoc osobám závislým na alkoholu a jiných návykových látkách, patologickým hráčům a jejich blízkým.

Svépomocné/podpůrné/terapeutické skupiny

Podpůrné a svépomocné skupiny - bez předchozího objednání


Pondělí16,00 - 18,00 hod.Podpůrná skupina pro mladistvé uživatele ALKOTOXIHRÁČI (15 - 18 let) návykových látek – alkohol, aj. návykové látky (nárazově, nadměrně, experimentátory), nelátkové závislosti - hráčské aktivity, netolismus, atd.;
Úterý16,30 - 18,30 hod.Svépomocná skupina ALKOTOXIHRÁČI (od 18 let) - po ambulantní nebo ústavní odvykací léčbě, a pro osoby abstinující samostatně - v rámci následné péče.
Středa16,00 - 18,00 hod.Svépomocná skupina HRÁČI (od 18 let) - pro patologické hráče

Svépomocné aktivity

Během týdne - sport, terénní terapie, kulturní akce – kino, divadlo. Průběžně aktualizujeme.